Diyaplus C50

diyaplus

Diyaplus C50 konsantresi B.Braun Hemodiyaliz Makinelerinin kapalı sistem sıcak sirkülasyon temizliği için hazırlanmıştır. Dezenfeksiyon özelliği yanında hemodiyaliz cihazlarında oluşabilen kan kalıntılarının ve kalsiyum karbonat çökeltilerinin mükemmel sökülümünü sağlar.

ÖZELLİKLERİ :

KULLANIM ALANI :

• Volumetrik Karıştırma sistemli B.Braun Hemodiyaliz cihazları

BİLEŞİMİ :

• Her 100 ml konsantre dezenfektan R.O suda çözünmüş 50 g sitrik asit anhidrat içerir.

MİKROBİYOLOJİK ETKİ :

•Hemodiyaliz cihazlarının kapalı sistem sirkülasyonlu ısı dezenfeksiyon programında, 60oC üzerinde, bakterisid(gram-positive, gram-negative bakteriler), fungisid (küfler, mayalar),virüsid (HBV, HCV, HIV) etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ :

•  DIYAPLUS C50 konsantre çözeltisi, volumetrik karıştırma sistemli hemodiyaliz cihazlarının dezenfeksiyon pipetinden otomatik olarak çekilir. 60oC nin üzerinde hemodiyaliz cihazının sitrik asitli dezenfeksiyon programı ile kullanılır. Entegre dezenfeksiyon ve temizleme programı olan cihazlar için kullanım kılavuzlarına başvurunuz.

UYARILAR :

1 - El, yüz ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanılmaz. İçilmez.

2-      Konsantre dezenfektan, hemodiyaliz cihazlarında, cihaz kullanma kılavuzunda belirtildiği oranda seyreltilerek kullanılmalıdır.

3-      Hemodiyaliz cihazının temizlik ve dezenfeksiyon talimatına uyunuz..

4-      Tahriş edici ve aşındırıcıdır.

5-      Konsantre dezenfektan veya seyreltilmiş çözeltisini kullanırken cilt veya göze temasından sakınınız. Gözlere sıçraması durumunda hemen bol su ile yıkayınız, doktora başvurunuz.

6-      Çocukların ulaşamayacağı yerlerde orijinal ambalajında saklayınız.

7-      Kalan Konsantreleri su ile seyrelterek atınız.

8-      Dezenfektan, eğitim görmüş personel tarafından kullanılmalıdır.

9-      Alüminyum, mermer, pleksiglas gibi asitlerle reaksiyona giren yüzeylere temas ettirmeyiniz.

10-   Ürünle ilgili beklenmeyen bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz.

11-   Klorlu ürünlerle karıştırmayınız. Kullanılmadığı zaman kapalı tutunuz.

Bu ürün. 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi and ISO 13485:2007 standardına uygun olarak üretilmiştir..

SAKLAMA KOŞULLARI :

•  Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. 15 – 25 oC sıcaklık aralığında , gölgede, orijinal ambalajında saklanmalıdır.

ÜRÜN KODU     PAKETLEME HACMİ

   RMD02             5 Litre

   RMD03             10 Litre