Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonları

hemodiyaliz urun list 3

hemodiyaliz urun list 1

 

Uyarılar Önlemler

 1. Konsantre bazik ve asidik hemodiyaliz solüsyonları kullanılmadan önce etiketdeki bilgilere göre mutlaka seyreltilmelidir.
 2. Artan miktar kesinlikle kullanılmamalıdır.
 3. Kullanışacak olan hemodiyaliz solüsyonunun konsantrasyonu devamlı kontrol edilmelidir; sadece berrak solüsyonlar kullanılmalıdır.
 4. Çökelti oluşmuş solüsyonlar kullanılmamalıdır.
 5. Yalnız doktor kontrolünde eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.
 6. Diyaliz seans süresi ve kan akış hızı dikkatle ayarlanmalıdır.
 7. Uygun bazik bikarbonat konsantresi ile takım oluşturarak kullanılmalıdır.
 8. Sızıntı yapmış veya hasar görmüş bidonlar kullanılmamalıdır.
 9. Konsantre solüsyonun kullanımısırasında mikrobik bulaşmalardan sakınılmalıdır.
 10. Konsantre solüsyonların seyreltilmesinde Reverse Osmos'dan elde edilen deiyonize su (tercihen steril) kullanılmalıdır. Syreltme suyu Avrupa Farmokopisinin diyalizat hazırlamasında kullanılacak su için belirlediği kriteri taşımalıdır.Seyreltme suyunda projen amillere karşı dikkatli olunmalı, özellikle alüminyum, civa, çinko, flor, fosfat ve sülfatların da buluna bileceği dikkate alınmalıdır.Alüminyum konsantrasyonu 10 mikrogram/L'den düşük olmalıdır.Serbest klor ve ozanbulunmamalıdır.
 11. Son kullanma tarihi geçmiş solüsyonları kullanmayınız. 
 12. Konsantre solüsyonların donması önlenmelidir.
 13. Çocukların ulaşamayacğı yerlerde ve ambalajında saklayınız

hemodiyaliz urun list 2

hemodiyaliz urun list 4