REN-BAG

renbag

(FRESENIUS 4008 B/S makinelere uygun) Bikarbonatlı Hemodiyaliz Tedavisinde Kullanılan Sıvı Bazik Bikarbonat Konsantresine(%8,4) Pratik Bir Alternatif

Kullanım Avantajları

 

REN-BAG, Ph Eur. ve USP kriterlerine uygun kuru, toz sodyum bikarbonat  içermekte olup, bikarbonatlı hemodiyaliz için, 4008 B/S Fresenius diyaliz makinelerinde sıvı bazik bikarbonat konsantresini on - line olarak hazırlar.

Torba üzerindeki adaptör ile diyaliz makinesine bağlamr, Su torba içinden geçer, böylece doygun çözelti olarak sürekli bazik sodyum bikarbonat konsantresi hazırlanır.Bu konsantre solüsyon, hemodiyaliz makinesinde uygun vasıfta su ve asidik konsantre ile oranlanarak kullanıma hazır bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu hazırlanır.

REN-BAG daima uygun bir asit konsantresi ile birlikte seyreltilerek kullanılmalıdır.

Asit Konsantresi için şartlar: Birlikte kullanılacak asidik konsantrenin formülü, sadece içeriğinde saf sodyum bikarbonat bulunan bazik bikarbonat konsantresi ile birlikte kullanıma uygun olmalıve 1:35(1+34) veya 1:45(1+44) oranlarma göre seyreltilerek kullanılabilmelidir.

Su için şartlar:

Konsantre hemodiyaliz solüsyonlarmın seyreltilmesinde kullanılan su, hemodiyaliz için Avrupa Farmakopisi veya bu konudaki yerel düzenleme kriterlerine uymalıdır.

REN-BAG, FRESENIUS 4008 B / S hemodiyaliz cihazlarında kullanılır.

REN-BAG de, toz sodyum bikarbonatın, çözünmeden önce veya çözelti oluşturması sırasmda katı halde diyaliz makinesine geçişini engelleyen flltreler mevcuttur.

REN-BAG, ISO 13485 standardına göre kalite güvence sistemi kurulmuş REN-MED tesislerinde üretilmiş olup, 93/42 EEC Tıbbi Cihaz direktifi gerekliliklerine
uygun olarak CE belgesine sahiptir.

Ürün Ren-Bag 650 Ren-Bag 750 Ren-Bag 950
Kodu RB 01 RB 02 RB 03
Ürün İçeriği(Sodyum Bikarbonat) 650 g 750 g 950 g
Adet/Koli 16 14 10
Faydalı Kapasite (Diyaliz Süresi) >5 Saat >6 Saat >10 Saat

Raf Ömrü 3 Yıldır.
Standar Karışım Oranı A Bileşeni:B Bleşeni: Su = 1:1,225 : 32,775 ve 500ml/dak diyalizat akım hızı

 CE logo ISO27001