REN-CART

rencart

Bikarbonatlı Hemodiyaliz Tedavisinde Kullanılan Sıvı Bazik Bikarbonat Konsantresine (%8,4) Pratik Bir Alternatif

Kullanım Avantajları

 

REN-CART Kartuşu, Ph Eur. ve USP kriterlerine uygun kuru, toz sodyum bikarbonat içermekte olup, bikarbonatlı hemodiyaliz için, diyaliz makinelerinde sıvı bazik bikarbonat konsantresini on-line olarak hazırlar.

Kartuş özel tutucu kollar yardımıyla diyaliz makinesine bağlamr, su kartuş içinden geçer, böylece doygun çözelti olarak sürekli bazik sodyum bikarbonat konsantresi hazırlanır. Bu konsantre solüsyon, hemodiyaliz makinesinde uygun vasıfta su ve asidik konsantre ile oranlanarak kullanıma hazır bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu hazırlanmaktadır.

REN-CART daima uygun bir asit konsantresi ile birlikte seyreltilerek kullanılmalıdır.

Asit Konsantresi için şartlar: Birlikte kullanılacak asidik konsantrenin formûlü, sadece içeriğinde saf sodyum bikarbonat bulunan bazik bikarbonat konsantresi ile birlikte kullanıma uygun olmalı ve 1:35(1+34) veya 1:45(1+44) oranlarma göre seyreltilerek kullanılabilmelidir.

Su için şartlar:

Konsantre hemodiyaliz solüsyonlarının seyreltilmesinde kullanılan su, hemodiyaliz için Avrupa Farmakopisi veya bu konudaki yerel düzenleme kriterlerine uymalıdır.

REN-CART, Althin System 1000, Braun Secura&Dialog, Hospal Monitral& İntegral, Gambro(AK 100, AK 90, AK 95 ) gibi toz bikarbonat kartuş kullanımma uygun hemodiyaliz cihazlarda kullamlır.

REN-CART ın, toz sodyum bikarbonatın, çözünmeden önce veya çözelti oluşturması sırasında katı halde diyaliz makinesine geçişini engelleyen flltreleri mevcuttur.

REN CART, ISO 13485 standardına göre kalite güvence sistemi kurulmuş REN-MED tesislerinde üretilmiş olup, 93/42 EEC Tıbbi Cihaz direktifi gerekliliklerine uygun olarak CE belgesine sahiptir.

Ürün Ren-Cart 650 Ren-Cart 720 Ren-Cart 750
Kodu RC 01 RC 02 RC 03
Ürün İçeriği(Sodyum Bikarbonat) 650 g 720 g 750 g
Adet/Koli 10 10 10
Faydalı Kapasite (Diyaliz Süresi) >5,5 Saat >6 Saat >6,5 Saat

Raf Ömrü 3 Yıldır.
Standar Karışım Oranı A Bileşeni:B Bleşeni: Su = 1:1,225 : 32,775 ve 500ml/dak diyalizat akım hızı

 CE logo ISO27001