Diyaplus Hemodiyaliz Cihazları Dezenfektanı ve Temizleme Solüsyonu

diyaplus

DİYAPLUS hemodiyaliz cihazlarının kapalı sistem sıcak solüsyon temizliği, dezenfektasyonu için hazırlanmıştır. Dezenfeksiyonnu ve dekalsifikasyonu için hazırlanmıştır. Dezenfeksiyon özelliği yanında hemodiyaliz cihazlarında oluşabilen kan kalıntılarının ve kalsiyum karbonat çökeltilerinin mükemmel sökülümünü sağlar.

ÖZELLİKLERİ

 • Volumetrik karıştırma sistemli hemodiyaliz cihazlarında ısı dezenfeksiyon programları uygulanarak cihazın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu sağlar.Diyaplus çözeltisinin bakterisit, fungisid ve virüsid etkisi vardır.
 • Asidik özelliği nedeniyle, cihazlarda oluşabilen kalsiyum ve megnezyum çökeltilerin sökülümünü sağlar.
 • Tamamen doğal bileşenlerden oluşur.Çevre dostudur %100 biyolojik olarak indirgene bilir.
 • Ürün stabilitesini ve etkinliğini arttırmak amacıyla tamponlamış, pH ı 2,4 - 2,5'a ayarlanmıştır.
 • Toksit yanıcı değildir.
 • Tek adımda dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon sağlar.

 

KULLANIM ALANI

 • Volumetrik karıştırma sistemli hemodiyaliz cihazları

BİLEŞİMİ

 • Her 100 g konsantre dezenfektan R.O suda çözülmüş 20 g sitrik asit anhidrat ve malik, asit laktik asit, tampon madde içerir.

MİKROBİYOLOJİK ETKİ

 • Hemodiyaliz cihazlarının kapalı sistem sirkülasyonunu ısı dezenfeksiyon programında 60C üzerinde bakterisid (gram pozitif, gram negatif bakteriler, metisiline direçliler, Camphylobacterler) fungusid (küfler ve mayalar), virüsid (HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Papova virüsleri) etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ

 • DİYAPLUS konsantre çözeltisi, volumetrik karıştırma sistemli hemodiyaliz cihazlarının dezenfeksiyon pipetinden otomatik olarak emilir.Hemodiyaliz cihazlarında 60C üzerinde sitrik asitli dezenfeksiyon programları ile kullanılır.Temizlik işlemi sonunda en az 10 dakika R.O su ile sistemin son yıkaması yapılmalıdır.Entegre temizlik ve dezenfeksiyon programı olan cihazlarda cihaz kullanım kılavuzuna başvurunuz.

UYARILAR

 1. El, yüz vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanılmaz. İçilmez
 2. Konsantre dezenfektan hemodiyaliz cihazlarında cihaz kullanma klavuzunda belirtildiği oranda seyreltilerek kullanılmalıdır.
 3. Hemodiyaliz cihazının temizlik ve dezenfeksiyon talimatına uyunuz.
 4. Tahriş edici ve aşındırıcıdır.
 5. Konsantre dezenfektan veya seyreltilmiş çözeltinin çilt veya göze temasından sakınınız. Gözlere sıçraması durumunda hemen bol su ile yıkayınız
 6. Çocukşarın ulaşamayacağı yerlerde orjinal ambalajında saklayınız.
 7. Artan miktarı su ile seyrelterek atınız.
 8. Dezenfektan kullanımı konusunda eğitim görmüş personel tarafından kullanılmalıdır.
 9. Alüminyum, mermer, pleksiglas vb. gibi asitlerle reaksiyona giren yüzeylere temas ettirmeyiniz.
 10. Ürün ile ilgili bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
 • Ürün 93/42 /EEC Tıbbi Cihaz yönetmeliği ve ISO 13485:2007 standardına uygun üretilmiştir.

SAKLAMA KOŞULLARI

 • Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. 15-25C sıcaklık aralığında gölgede, orjinal ambalajında saklanmalıdır.

Bizden Haberler

Dubai Uluslar Arası Sağlık Fuarı

26-29 OCAK 2015 TARİHLERİNDE DUBAI'DE ULUSLARARASI ARAB HEALTH SAĞLIK FUARINA KATILACAĞIZ. Stand numaramız Z4Z26'dır.

Faydalı Bilgiler

Hemodiyaliz Nedir ?

İleri derecede böbrek yetmezliğinde yiyeceklerimizin vücudumuzda parçalanması sırasında oluşan ve normalde idrarla atılan zararlı maddeler ve suyun fazlası atılamamakta ve vücudumuzda birikmektedir.H...

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbreğin normalde yaptığı görevlerin kaybına böbrek yetmezliği denir. Böbrek yetmezliği geliştiğinde böbreklerin şu görevlerinde önemli aksamalar olur: * Zararlı (toksik) maddelerin vücuttan idrar yo...

Diyaliz Hastalarında Hipertansiyon

Kan basıncı ne demektir? Kalpten pompalanan kanın organlara ulaşıp onlara oksijen ve besinleri götürebilmesi için atar damarların içinde belirli bir basınçla iletilmesi gereklidir. Bu basınç insanlar...

Diyaliz ve Diyabet

Diyabetik diyaliz hastaları giderek artmaktadır. Diyaliz hastalarının yaklaşık 1/3-1/4'ü Diyabetes Mellitus kökenli olmuştur. Bu oranın giderek artması da beklenmektedir. Bu nedenle diyalizde diyabet...

Diyaliz Hastalarında Psikoloji ve Rehabilitasyon

Aile ve yakınlarının uygun davranış biçimleri ne olmalıdır? Öncelikle: Bu konuda tek bir cevap, tek bir anahtar çözüm ve tek bir yaklaşım olmadığını kabul edelim. Diyaliz ünitelerimizdeki gözlemlerim...

Böbrek Nakli

Böbrek transplantasyonu canlı veya kadavra donörlerden yapılır. Aralarında kan bağı olan akrabalardan alınan böbrekler genellikle hastanın vücudu ile daha iyi uyum gösterir. Bu tür canlı vericilerden...

Diyaliz Hastalarında Kemik Hastalığı

Diyaliz hastalarındaki kemik hastalığı esas olarak "Sekonder Hiperparatiroidizm" denilen "Parathormon" yüksekliği ile karakterize hastalığa bağlı olarak gelişir. Henüz, kronik böbrek yetmezliği dönem...

Laboratuvar Tahlillerinin Anlamı

Kt/V ve URR : Hedef Kt/V değeri olan 1.2'ye veya URR değeri en az %65'e gelene kadar hiçbir diyaliz tedavinizi atlamayın. Size önerilen sıklık ve süreye uyun. Diyetinize ve size izin verilen sıvı mik...