Diyaplus C50

diyaplus

Diyaplus C50 konsantresi B.Braun Hemodiyaliz Makinelerinin kapalı sistem sıcak sirkülasyon temizliği için hazırlanmıştır. Dezenfeksiyon özelliği yanında hemodiyaliz cihazlarında oluşabilen kan kalıntılarının ve kalsiyum karbonat çökeltilerinin mükemmel sökülümünü sağlar.

ÖZELLİKLERİ :

  • Volumetrik karıştırma sistemli B.Braun Hemodiyaliz cihazlarında bulunan ısı dezenfeksiyon programı uygulanarak cihazın temizlenmesi ve dezenfeksiyonu sağlanır. Diyaplus C50 çözeltisinin bakterisid,fungisid ve virüsid etkisi vardır.
  • Asidik özelliği nedeniyle 37 oC de cihaz içinde oluşabilecek kalsiyum ve magnezyum karbonat çökeltilerinin sökülümünü , 60 oC üzerindeki sıcaklıklarda ise cihazın ısı dezenfeksiyonunu sağlar.
  • Tamamen doğal bileşenlerden oluşur. Çevre dostudur.%100 biyolojik olarak indirgenebilir.
  • Toksik veya yanıcı değildir.
  • Tek basamakta dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon sağlar.

KULLANIM ALANI :

• Volumetrik Karıştırma sistemli B.Braun Hemodiyaliz cihazları

BİLEŞİMİ :

• Her 100 ml konsantre dezenfektan R.O suda çözünmüş 50 g sitrik asit anhidrat içerir.

MİKROBİYOLOJİK ETKİ :

•Hemodiyaliz cihazlarının kapalı sistem sirkülasyonlu ısı dezenfeksiyon programında, 60oC üzerinde, bakterisid(gram-positive, gram-negative bakteriler), fungisid (küfler, mayalar),virüsid (HBV, HCV, HIV) etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ :

•  DIYAPLUS C50 konsantre çözeltisi, volumetrik karıştırma sistemli hemodiyaliz cihazlarının dezenfeksiyon pipetinden otomatik olarak çekilir. 60oC nin üzerinde hemodiyaliz cihazının sitrik asitli dezenfeksiyon programı ile kullanılır. Entegre dezenfeksiyon ve temizleme programı olan cihazlar için kullanım kılavuzlarına başvurunuz.

UYARILAR :

1 - El, yüz ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanılmaz. İçilmez.

2-      Konsantre dezenfektan, hemodiyaliz cihazlarında, cihaz kullanma kılavuzunda belirtildiği oranda seyreltilerek kullanılmalıdır.

3-      Hemodiyaliz cihazının temizlik ve dezenfeksiyon talimatına uyunuz..

4-      Tahriş edici ve aşındırıcıdır.

5-      Konsantre dezenfektan veya seyreltilmiş çözeltisini kullanırken cilt veya göze temasından sakınınız. Gözlere sıçraması durumunda hemen bol su ile yıkayınız, doktora başvurunuz.

6-      Çocukların ulaşamayacağı yerlerde orijinal ambalajında saklayınız.

7-      Kalan Konsantreleri su ile seyrelterek atınız.

8-      Dezenfektan, eğitim görmüş personel tarafından kullanılmalıdır.

9-      Alüminyum, mermer, pleksiglas gibi asitlerle reaksiyona giren yüzeylere temas ettirmeyiniz.

10-   Ürünle ilgili beklenmeyen bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz.

11-   Klorlu ürünlerle karıştırmayınız. Kullanılmadığı zaman kapalı tutunuz.

Bu ürün. 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi and ISO 13485:2007 standardına uygun olarak üretilmiştir..

SAKLAMA KOŞULLARI :

•  Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. 15 – 25 oC sıcaklık aralığında , gölgede, orijinal ambalajında saklanmalıdır.

ÜRÜN KODU     PAKETLEME HACMİ

   RMD02             5 Litre

   RMD03             10 Litre


Bizden Haberler

Dubai Uluslar Arası Sağlık Fuarı

26-29 OCAK 2015 TARİHLERİNDE DUBAI'DE ULUSLARARASI ARAB HEALTH SAĞLIK FUARINA KATILACAĞIZ. Stand numaramız Z4Z26'dır.

Faydalı Bilgiler

Hemodiyaliz Nedir ?

İleri derecede böbrek yetmezliğinde yiyeceklerimizin vücudumuzda parçalanması sırasında oluşan ve normalde idrarla atılan zararlı maddeler ve suyun fazlası atılamamakta ve vücudumuzda birikmektedir.H...

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbreğin normalde yaptığı görevlerin kaybına böbrek yetmezliği denir. Böbrek yetmezliği geliştiğinde böbreklerin şu görevlerinde önemli aksamalar olur: * Zararlı (toksik) maddelerin vücuttan idrar yo...

Diyaliz Hastalarında Hipertansiyon

Kan basıncı ne demektir? Kalpten pompalanan kanın organlara ulaşıp onlara oksijen ve besinleri götürebilmesi için atar damarların içinde belirli bir basınçla iletilmesi gereklidir. Bu basınç insanlar...

Diyaliz ve Diyabet

Diyabetik diyaliz hastaları giderek artmaktadır. Diyaliz hastalarının yaklaşık 1/3-1/4'ü Diyabetes Mellitus kökenli olmuştur. Bu oranın giderek artması da beklenmektedir. Bu nedenle diyalizde diyabet...

Diyaliz Hastalarında Psikoloji ve Rehabilitasyon

Aile ve yakınlarının uygun davranış biçimleri ne olmalıdır? Öncelikle: Bu konuda tek bir cevap, tek bir anahtar çözüm ve tek bir yaklaşım olmadığını kabul edelim. Diyaliz ünitelerimizdeki gözlemlerim...

Böbrek Nakli

Böbrek transplantasyonu canlı veya kadavra donörlerden yapılır. Aralarında kan bağı olan akrabalardan alınan böbrekler genellikle hastanın vücudu ile daha iyi uyum gösterir. Bu tür canlı vericilerden...

Diyaliz Hastalarında Kemik Hastalığı

Diyaliz hastalarındaki kemik hastalığı esas olarak "Sekonder Hiperparatiroidizm" denilen "Parathormon" yüksekliği ile karakterize hastalığa bağlı olarak gelişir. Henüz, kronik böbrek yetmezliği dönem...

Laboratuvar Tahlillerinin Anlamı

Kt/V ve URR : Hedef Kt/V değeri olan 1.2'ye veya URR değeri en az %65'e gelene kadar hiçbir diyaliz tedavinizi atlamayın. Size önerilen sıklık ve süreye uyun. Diyetinize ve size izin verilen sıvı mik...