Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonları

hemodiyaliz urun list 3

hemodiyaliz urun list 1

 

Uyarılar Önlemler

 1. Konsantre bazik ve asidik hemodiyaliz solüsyonları kullanılmadan önce etiketdeki bilgilere göre mutlaka seyreltilmelidir.
 2. Artan miktar kesinlikle kullanılmamalıdır.
 3. Kullanışacak olan hemodiyaliz solüsyonunun konsantrasyonu devamlı kontrol edilmelidir; sadece berrak solüsyonlar kullanılmalıdır.
 4. Çökelti oluşmuş solüsyonlar kullanılmamalıdır.
 5. Yalnız doktor kontrolünde eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.
 6. Diyaliz seans süresi ve kan akış hızı dikkatle ayarlanmalıdır.
 7. Uygun bazik bikarbonat konsantresi ile takım oluşturarak kullanılmalıdır.
 8. Sızıntı yapmış veya hasar görmüş bidonlar kullanılmamalıdır.
 9. Konsantre solüsyonun kullanımısırasında mikrobik bulaşmalardan sakınılmalıdır.
 10. Konsantre solüsyonların seyreltilmesinde Reverse Osmos'dan elde edilen deiyonize su (tercihen steril) kullanılmalıdır. Syreltme suyu Avrupa Farmokopisinin diyalizat hazırlamasında kullanılacak su için belirlediği kriteri taşımalıdır.Seyreltme suyunda projen amillere karşı dikkatli olunmalı, özellikle alüminyum, civa, çinko, flor, fosfat ve sülfatların da buluna bileceği dikkate alınmalıdır.Alüminyum konsantrasyonu 10 mikrogram/L'den düşük olmalıdır.Serbest klor ve ozanbulunmamalıdır.
 11. Son kullanma tarihi geçmiş solüsyonları kullanmayınız. 
 12. Konsantre solüsyonların donması önlenmelidir.
 13. Çocukların ulaşamayacğı yerlerde ve ambalajında saklayınız

hemodiyaliz urun list 2

hemodiyaliz urun list 4

Bizden Haberler

Dubai Uluslar Arası Sağlık Fuarı

26-29 OCAK 2015 TARİHLERİNDE DUBAI'DE ULUSLARARASI ARAB HEALTH SAĞLIK FUARINA KATILACAĞIZ. Stand numaramız Z4Z26'dır.

Faydalı Bilgiler

Hemodiyaliz Nedir ?

İleri derecede böbrek yetmezliğinde yiyeceklerimizin vücudumuzda parçalanması sırasında oluşan ve normalde idrarla atılan zararlı maddeler ve suyun fazlası atılamamakta ve vücudumuzda birikmektedir.H...

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbreğin normalde yaptığı görevlerin kaybına böbrek yetmezliği denir. Böbrek yetmezliği geliştiğinde böbreklerin şu görevlerinde önemli aksamalar olur: * Zararlı (toksik) maddelerin vücuttan idrar yo...

Diyaliz Hastalarında Hipertansiyon

Kan basıncı ne demektir? Kalpten pompalanan kanın organlara ulaşıp onlara oksijen ve besinleri götürebilmesi için atar damarların içinde belirli bir basınçla iletilmesi gereklidir. Bu basınç insanlar...

Diyaliz ve Diyabet

Diyabetik diyaliz hastaları giderek artmaktadır. Diyaliz hastalarının yaklaşık 1/3-1/4'ü Diyabetes Mellitus kökenli olmuştur. Bu oranın giderek artması da beklenmektedir. Bu nedenle diyalizde diyabet...

Diyaliz Hastalarında Psikoloji ve Rehabilitasyon

Aile ve yakınlarının uygun davranış biçimleri ne olmalıdır? Öncelikle: Bu konuda tek bir cevap, tek bir anahtar çözüm ve tek bir yaklaşım olmadığını kabul edelim. Diyaliz ünitelerimizdeki gözlemlerim...

Böbrek Nakli

Böbrek transplantasyonu canlı veya kadavra donörlerden yapılır. Aralarında kan bağı olan akrabalardan alınan böbrekler genellikle hastanın vücudu ile daha iyi uyum gösterir. Bu tür canlı vericilerden...

Diyaliz Hastalarında Kemik Hastalığı

Diyaliz hastalarındaki kemik hastalığı esas olarak "Sekonder Hiperparatiroidizm" denilen "Parathormon" yüksekliği ile karakterize hastalığa bağlı olarak gelişir. Henüz, kronik böbrek yetmezliği dönem...

Laboratuvar Tahlillerinin Anlamı

Kt/V ve URR : Hedef Kt/V değeri olan 1.2'ye veya URR değeri en az %65'e gelene kadar hiçbir diyaliz tedavinizi atlamayın. Size önerilen sıklık ve süreye uyun. Diyetinize ve size izin verilen sıvı mik...