REN-CART

rencart

Bikarbonatlı Hemodiyaliz Tedavisinde Kullanılan Sıvı Bazik Bikarbonat Konsantresine (%8,4) Pratik Bir Alternatif

Kullanım Avantajları

  • Minumum ürün hacmi ve ağırlığı nedeniyle, kullanım, taşıma ve depolama kolaylığı sağlar.
  • Uygulamadan hemen önce hemodiyaliz cihazı tarafından sodyum bikarbonat eritilerek konsantre hazırlandığı için kontaminasyon ve bakteri oluşum riskini ortadan kaldırır.
  • Özel tasarlanmış uygun kartuş tutacakları olan bütün konvansiyonel diyaliz makinelerinde kullanılabilir.
  • Üstün ürün kalitesi nedeniyle güvenli bir diyaliz tedavisi sağlar.
  • Ambalajı şeffaf olduğu için kullanım sırasında cihaz fonksiyonu ve tüketimi izlenebilir.
  • Kartuş polipropilen olup çok hafıf olması nedeniyle çevreye atık miktarını azaltır.
  • Uygulama sonunda giriş ve çıkış uçlanna mevcut kapakları takılarak kartuşun çevreyi kirletmesi önlenir.
  • Sodyum bikarbonat toz halinde olması nedeniyle kimyasal stabilitesini sıvı bazik konsantrelere göre daha uzun süre korur.
  • Raf ömrü 36 aydır.

 

REN-CART Kartuşu, Ph Eur. ve USP kriterlerine uygun kuru, toz sodyum bikarbonat içermekte olup, bikarbonatlı hemodiyaliz için, diyaliz makinelerinde sıvı bazik bikarbonat konsantresini on-line olarak hazırlar.

Kartuş özel tutucu kollar yardımıyla diyaliz makinesine bağlamr, su kartuş içinden geçer, böylece doygun çözelti olarak sürekli bazik sodyum bikarbonat konsantresi hazırlanır. Bu konsantre solüsyon, hemodiyaliz makinesinde uygun vasıfta su ve asidik konsantre ile oranlanarak kullanıma hazır bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu hazırlanmaktadır.

REN-CART daima uygun bir asit konsantresi ile birlikte seyreltilerek kullanılmalıdır.

Asit Konsantresi için şartlar: Birlikte kullanılacak asidik konsantrenin formûlü, sadece içeriğinde saf sodyum bikarbonat bulunan bazik bikarbonat konsantresi ile birlikte kullanıma uygun olmalı ve 1:35(1+34) veya 1:45(1+44) oranlarma göre seyreltilerek kullanılabilmelidir.

Su için şartlar:

Konsantre hemodiyaliz solüsyonlarının seyreltilmesinde kullanılan su, hemodiyaliz için Avrupa Farmakopisi veya bu konudaki yerel düzenleme kriterlerine uymalıdır.

REN-CART, Althin System 1000, Braun Secura&Dialog, Hospal Monitral& İntegral, Gambro(AK 100, AK 90, AK 95 ) gibi toz bikarbonat kartuş kullanımma uygun hemodiyaliz cihazlarda kullamlır.

REN-CART ın, toz sodyum bikarbonatın, çözünmeden önce veya çözelti oluşturması sırasında katı halde diyaliz makinesine geçişini engelleyen flltreleri mevcuttur.

REN CART, ISO 13485 standardına göre kalite güvence sistemi kurulmuş REN-MED tesislerinde üretilmiş olup, 93/42 EEC Tıbbi Cihaz direktifi gerekliliklerine uygun olarak CE belgesine sahiptir.

Ürün Ren-Cart 650 Ren-Cart 720 Ren-Cart 750
Kodu RC 01 RC 02 RC 03
Ürün İçeriği(Sodyum Bikarbonat) 650 g 720 g 750 g
Adet/Koli 10 10 10
Faydalı Kapasite (Diyaliz Süresi) >5,5 Saat >6 Saat >6,5 Saat

Raf Ömrü 3 Yıldır.
Standar Karışım Oranı A Bileşeni:B Bleşeni: Su = 1:1,225 : 32,775 ve 500ml/dak diyalizat akım hızı

 CE logo ISO27001

Bizden Haberler

Dubai Uluslar Arası Sağlık Fuarı

26-29 OCAK 2015 TARİHLERİNDE DUBAI'DE ULUSLARARASI ARAB HEALTH SAĞLIK FUARINA KATILACAĞIZ. Stand numaramız Z4Z26'dır.

Faydalı Bilgiler

Hemodiyaliz Nedir ?

İleri derecede böbrek yetmezliğinde yiyeceklerimizin vücudumuzda parçalanması sırasında oluşan ve normalde idrarla atılan zararlı maddeler ve suyun fazlası atılamamakta ve vücudumuzda birikmektedir.H...

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbreğin normalde yaptığı görevlerin kaybına böbrek yetmezliği denir. Böbrek yetmezliği geliştiğinde böbreklerin şu görevlerinde önemli aksamalar olur: * Zararlı (toksik) maddelerin vücuttan idrar yo...

Diyaliz Hastalarında Hipertansiyon

Kan basıncı ne demektir? Kalpten pompalanan kanın organlara ulaşıp onlara oksijen ve besinleri götürebilmesi için atar damarların içinde belirli bir basınçla iletilmesi gereklidir. Bu basınç insanlar...

Diyaliz ve Diyabet

Diyabetik diyaliz hastaları giderek artmaktadır. Diyaliz hastalarının yaklaşık 1/3-1/4'ü Diyabetes Mellitus kökenli olmuştur. Bu oranın giderek artması da beklenmektedir. Bu nedenle diyalizde diyabet...

Diyaliz Hastalarında Psikoloji ve Rehabilitasyon

Aile ve yakınlarının uygun davranış biçimleri ne olmalıdır? Öncelikle: Bu konuda tek bir cevap, tek bir anahtar çözüm ve tek bir yaklaşım olmadığını kabul edelim. Diyaliz ünitelerimizdeki gözlemlerim...

Böbrek Nakli

Böbrek transplantasyonu canlı veya kadavra donörlerden yapılır. Aralarında kan bağı olan akrabalardan alınan böbrekler genellikle hastanın vücudu ile daha iyi uyum gösterir. Bu tür canlı vericilerden...

Diyaliz Hastalarında Kemik Hastalığı

Diyaliz hastalarındaki kemik hastalığı esas olarak "Sekonder Hiperparatiroidizm" denilen "Parathormon" yüksekliği ile karakterize hastalığa bağlı olarak gelişir. Henüz, kronik böbrek yetmezliği dönem...

Laboratuvar Tahlillerinin Anlamı

Kt/V ve URR : Hedef Kt/V değeri olan 1.2'ye veya URR değeri en az %65'e gelene kadar hiçbir diyaliz tedavinizi atlamayın. Size önerilen sıklık ve süreye uyun. Diyetinize ve size izin verilen sıvı mik...